Cornelis Biemond

Waterschrijver

Berlagebrug

De aanleg van de Berlagebrug, Brug 423 over de Amstel (bron: Stadsarchief Amsterdam, Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: foto's).

Biemond, Cornelis (roepnaam: Cees; Amsterdam 16 apr. 1899 - Leiden 28 aug. 1980), ingenieur. Werkte, na in 1923 te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, tot 1937 bij Publieke Werken van Amsterdam. Gaf leiding aan de bouw van vele bruggen w.o. de Berlagebrug. Was lid van de Zuiderzeeraad en betrokken bij het ontwerp van het Amsterdam-Rijnka­naal. Was van 1937 tot 1964 directeur van Gemeentewaterleidingen Amsterdam en van de Watertransportmij. Rijn-Kennemerland. Schreef n.a.v. de Februariramp een kritisch artikel in De Groene Amsterdammer (14 feb. 1953). Voorts: o.m. De watervoorziening van Amsterdam (1940), Water (1968) en Zevenhonderd jaar watervoorziening van Amsterdam (1968). Ref.: CPE, H2O 1980 n19 p471 e.v., PKN, WID5-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden

Media