Pieter Jan Bouman

Waterschrijver

077.P.J.Bouman

Bouman, Pieter Jan (Batavia 19 sep. 1902 - Groningen 10 maart 1977), socioloog, hoogleraar, historicus. Studeerde economie in Rotterdam en promoveerde bij Z.W. Sneller op Rotterdam en het Duitsche achterland 1831-1851 (1931). Was leraar geschiedenis in Middelburg, later hoogleraar in de sociologie te Groningen. Publiceerde veel over cultuur en maatschappij, schreef enkele gedenkboeken en een biografie. Zijn schrijverstalent blijkt o.m. uit het boekje Het verlaten eiland (1975), over de ontruiming van Schokland in 1859. Ref.: BJ78, BWN2, EZ, GEN, WID5-6, WP7, WWN63.

Alle rechten voorbehouden