Bastiaan Willem Braams

Waterschrijver

Maas bij Heusden

De Maas bij Heusden, op de achtergrond de verkeersbrug over het Heusdens kanaal (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Alle rechten voorbehouden

Braams, Bastiaan Willem (roepnaam: Wim; Den Bosch 13 sep. 1927 - Holten 1 jan. 2001), land­bouwkundig ingenieur, historisch geograaf. Was, na in 1955 te zijn afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, tot 1988 werkzaam bij het Ministerie van Landbouw en Visserij, sinds 1964 als consulent voor de tuinbouw. Maakte sinds 1988 studie van de historische geografie en promoveerde in 1995 aan de Landbouwuniversiteit  te Wageningen op Weyden en zeyden in het broek; Middeleeuwse ontginningen en exploitatie van de kommen in het Land van Heusden en Altena. Schreef verder o.m. Het Land van Heusden en Altena na de Sint Eliza­bethsvloed van 1421; de herdijkingen in de 15e eeuw (1990) en Oude veldnamen in het Land van Heusden en Altena (1998). Ref.: HGT 2002 n3 p80-81.

Alle rechten voorbehouden