Pieter Broere

Waterschrijver

Het storten van keileem, Afsluitdijk, 1930

Het storten van keileem, Afsluitdijk, 1930 (Fotocollectie Batavialand; J.G. Aalfs).

Alle rechten voorbehouden

Broere, Pieter (roepnaam: Piet; Vlissingen 1 juni 1908 – Groningen 15 jan. 1992; begr. Noorddijk), ambtenaar, romanschrijver. Voer van 1927-1930 als scheepswerktuigkundige op de grote vaart, werkte later in de garnalenvisserij van Zoutkamp en tenslotte als ambtenaar bij de Dienst Openbare Werken in Groningen. Door zijn bewogen leven en gedreven door zijn veranderde visie op het geloof, schreef hij sinds 1962 een aantal romans waaronder: Dorp aan de zee (over Zoutkamp; 2 dln.; 1978-1979), Stad aan de zee (over Harlingen; 2 dln.; 1981-1983) en Gevecht met de zee (1986) over de werkers aan de Afsluitdijk. Ref.: P. Broere. De gouden kern van het christendom (1962).

Alle rechten voorbehouden