Arend Eibe Clingeborg

Waterschrijver

Westeremdermaar_in_de_bedding_van_de_Fivell

De Westeremdermaar, een maar (waterloop) tussen de Lopster Wijmers en het dorp Westeremden, volgt voor een deel de bedding van de Fivel (Door Roepers - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36022038).

Clingeborg, Arend Eibe (Winschoten 6 juli 1931 – Zuidhorn 12 juli 1998), bodemkundige. Werkte, na zijn opleiding aan de Hogere Landbouwschool in Groningen, van 1957 tot 1991 bij de Stichting voor Bodemkartering, gedetacheerd in Groningen. In de periode 1957-1995 bracht hij diverse bladen van de Bodemkaart van Nederland tot stand, schreef onderzoeksrapporten en artikelen in de tijdschriften Boor en Spade en Noorderbreedte. We noemen: Veenterpen ten zuidwesten van Groningen (1971), Fivel en Fivelhuisjes (1972), De bodem in en rond de stad Groningen (1990) en Bodemonderzoek in Westerwolde (1995).

Alle rechten voorbehouden