Justus Dirks

Waterschrijver

151.Justus Dirks

Dirks, Justus (Bergen op Zoom 12 jan. 1825 - Amsterdam 25 dec. 1886), ingenieur. Begon zijn loopbaan bij de waterstaat in Zeeuws Vlaanderen, vervolgens te Den Bosch en Gorinchem. Was hoofdingenieur bij de aanleg van het Noordzeekanaal en de afsluiting van het IJ te Amsterdam. Schreef o.m. Nota betreffende de werken van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij (1870). Adviseerde daarnaast in de aanleg van havens in Chili en het Suez-kanaal in Egypte. Algemeen beschouwd als schepper van het Noordzeekanaal, werd in 1923 een monument voor hem opgericht bij de sluizen te IJmuiden. Zie ook: Johan Godart van Gendt, Kornelis van Rijn. Ref.: ING 1923 n41 p852, JCBG, NBW5, OTAR 1973 n11 p486-492, T. de Vries Eene plaats van grooten omvang (1976), WT.

Alle rechten voorbehouden