Johannes Jacobus Dodt van Flensburg

Waterschrijver

De Onrust Muiderberg

Meermolen De Onrust in Muiderberg nabij het Naardermeer (bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Dodt van Flensburg, Johannes Jacobus (Flensburg 1800 - Utrecht 25 aug. 1847), onderwijzer. Was leraar Duits te Utrecht en daarnaast een groot snuffelaar op historisch gebied. Als amanuensis aan de academische bibliotheek bracht hij veel aan het licht over de geschiedenis van Utrecht, vooral in zijn Archief voor de kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht (7 dln., 1838-1847; met vervolg van Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck: 3 dln., 1848-1853). Voorts: Droogmakinghe van het Naerder-Meer (1845). Ref.: NBW4.

Alle rechten voorbehouden