Willem Anthony Froger

Waterschrijver

196.W.A.Froger

Froger, Willem Anthony (Amsterdam 24 mei 1812 - Amsterdam 17 jan. 1883), genie-officier, politicus. Doceerde bouwkunde aan de militaire academie te Breda, was later architect in Amsterdam. Had als ingenieur en politicus een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Hollandse Waterlinie, de inpoldering van het IJ en de plannen voor het Noordzeekanaal. Schreef o.m. Ontwerpen en rapporten betreffende het verbeteren der groote handelswaterwegen van Amsterdam etc. (1859). Ref.: HNJ, NBW7, T. de Vries, Eene plaats van grooten omvang (1976), WG, WP7.

 

Alle rechten voorbehouden