Anthony Glerum

Waterschrijver

Rotterdam,_Maastunnel_noordzijde,_1966

Noordzijde van de Maastunnel in 1966 (Door Olavtenbroek - CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17135554).

Glerum, Anthony (roepnaam: Toon; Enschede 12 aug. 1932 – Wassenaar 1 sep. 2011), ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1956 als civiel ingenieur te zijn afgestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft, bij de directie Sluizen en Stuwen van Rijkswaterstaat in Utrecht, waar hij in 1977 H.C. Wentink opvolgde als hoofd van de afdeling tunnelbouw. Was van 1980-1993 hoogleraar constructieve waterbouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, als opvolger van P.A. van de Velde. Hij gold als een expert in tunnelbouw, met name van tunnels geboord volgens de schildmethode. Publiceerde in de periode 1962-2000 onder meer: De spuisluis in het Haringvliet (1962), Wereldhaven van morgen: de bouw van de nieuwe havenmond bij Hoek van Holland (met Jacobus van Dixhoorn;1967) en Kennis, kunde, kunstwerken (inaugurele rede; 1981).

 

Alle rechten voorbehouden