“We weten gelukkig niet alles”

Nog meer vliegtuigen in het IJsselmeer?

De locatie van tientallen toestellen die tijden de Tweede Wereldoorlog in het IJsselmeer zijn neergestort is bekend. De vondst van de Short Stirling BK716 was echter een verrassing; van dit toestel werd lange tijd gedacht dat het in het Waddengebied of de Noordzee terecht was gekomen. Ivo de Jong, voorzitter van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, sluit niet uit dat er nog meer ‘onbekende’ toestellen op de bodem van het IJsselmeer liggen.

vliegtuigwrakken IJsselmeer

Overzicht van de locaties in het IJsselmeer en de polders van Flevoland waar tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegtuigen zijn neergekomen (Batavialand, collectie G.J. Zwanenburg).

Alle rechten voorbehouden

Weet je wat het mooie is? We weten gelukkig niet alles. Er is een wrakkenkaart van Rijkswaterstaat en er staan keurig netjes kruisjes op, zo goed en zo kwaad als Rijkswaterstaat ooit die wrakken heeft geïdentificeerd. Maar bijvoorbeeld die BK716 stond daar dus niet op. Het vinden van het wrak van die BK716 – en dat was echt geen klein wrakje – was toch een verrassing voor menigeen. Ik sluit niet uit dat er verderop in het IJsselmeer ook nog toestellen liggen waarvan wij denken dat die in de Noordzee terecht zijn gekomen. Ze hebben in de jaren negentig nog een Thunderbolt gevonden in de hoek van Den Helder, het toestel van Frank Gallion. Daar wist men ook niet van dat hij aan die kant van Noord-Holland en de Afsluitdijk in het water terecht was gekomen.

Als je kabels wilt gaan trekken of ergens een windmolenpark wilt bouwen, moet je natuurlijk bodemonderzoek doen. Dus iedereen is op zoek naar die beroemde vliegtuigwrakken. Als je bijvoorbeeld ergens in de hoek bij Kornwerderzand een windmolenpark wilt neerzetten, moet je even kijken of daar geen vliegtuigwrakken liggen. Een deel daarvan weten we; we weten gewoon dat daar een aantal vliegtuigwrakken ligt. Maar ik sluit ook niet uit dat daar nog een jager of een bommenwerper ligt waarvan niemand weet dat hij er ligt. Verrassingen zullen er altijd zijn. Er is alleen die oude kaart van Rijkswaterstaat, die is uit de jaren zeventig of zo. Met grote kruizen staan die locaties redelijk grofstoffelijk aangegeven. Daar kun je natuurlijk niet zoveel mee.

Bron: Erfgoedpark Batavialand te Lelystad, Project Short Stirling, Interview met Ivo de Jong, 18 januari 2021.

Alle rechten voorbehouden