B.J. Aalbers

Ds. B.J. Aalbers (uit Enschede) was de tweede dominee in de Noordoostpolder. Op 28 maart 1954 werd hij dominee in Bant (Gereformeerde Kerken, synodaal). Tijdens een gemeenteavond van de pas geïnstitueerde Gereformeerde Kerk (synodaal) op 30 november 1961 werd besloten dominee Aalbers te beroepen als de eerste vaste predikant in Dronten. Hij werd bevestigd en deed intrede op 18 februari 1962.

Er was in Oostelijk Flevoland al vroeg sprake van samenwerking met de andere kerkgenootschappen. Zo werd op zaterdag 7 september 1963 de noodkapel 'De Olijftak' aan de Lijzijde in Dronten in gebruik genomen. De kerk werd gebruik door de Gereformeerde Kerken (synodaal), de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Kerk. De bouw van deze noodkapel was mogelijk geworden door samenwerking met de RIJP. Daarnaast werden eind 1963 in zowel Dronten als Lelystad interkerkelijke kerstwijdingen georganiseerd. De 'Olijftak' werd in februari 1966 overgebracht naar Swifterbant en onder de naam ‘Hoeksteen’ officieel in gebruik genomen.

In juni 1966 bedankte dominee Aalbers voor de hem aangeboden functie als theoloog-predikant van de wetenschappelijke staf van het Nationaal-Protestants Centrum voor de geestelijke volksgezondheid in Den Haag.