Egbert ter Haar (1932-2007)

Egbert ter Haar werd in 1932 geboren in Ruinerwold. Hij studeerde sociale geografie aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie agrarische planologie en sociologie. Hij studeerde af in 1961. Op voorspraak van Evert Willem Hofstee kwam hij bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders terecht. Ter Haar werkte onder meer voor de Sociaal-Economische Hoofdafdeling van de RIJP, en hield zich daar vooral bezig met recreatie en toerisme.

Van 1978 tot zijn overlijden in 2007 was Ter Haar secretaris van Genootschap Flevo, een functie die hij een deel van de tijd combineerde met het penningmeesterschap.

Het archief van Egbert ter Haar is te raadplegen bij Erfgoedpark Batavialand. Zie onderstaande link voor de inventaris.