Willem Blink

Willem Blink was landbouwkundig opzichter bij de Directie van de Wieringermeer, respectievelijk de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (o.a. van 1962 tot 1965 op kavel H41 in Oostelijk Flevoland). Hij was voorzitter van de Werkgroep Roggenbotsluis van het Vrijzinnig Protestants Contactcentrum in 1961 en voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Swifterbant van 1962 tot 1965. Bedrijfsleider van het cultuurbedrijf C49. Voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Dronten van 1976 tot 1979.

Blink is overleden op 27 augustus 1997.


Literatuur:
‘Landbouwkundig opzichter W. Blink leidde dorpsvereniging Swifterbant. Onlangs als voorzitter afscheid genomen’, De Flevolander, 21 mei 1965.
De Flevolander, 4 september 1980.
‘Bij het afscheid van de heer W. Blink’, Cultuurwijzer I 1988) 9 (oktober) 19; met foto.