Klaas Heeringa

Waterschrijver

249.Heeringa, K.

Heeringa, Klaas (Ternaard 22 sep. 1867 - De Bilt 22 dec. 1944), historicus, archivaris. Studeerde geschiedenis in Groningen en promoveerde op Het oude Staveren (1893). Was rijksarchivaris in Zeeland en Utrecht. Van zijn publicaties op historisch-geografisch gebied noemen we verder: 'Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Nedersticht' (1929). Ref.: EF, PKN.

Alle rechten voorbehouden

Media