Martinus Bartholomeus George Hogerwaard

Waterschrijver

274.Hoogerwaard

Hogerwaard, Martinus Bartholomeus George (Delft 2 sep. 1842 - Den Haag 16 mei 1925), ingenieur. Werkte, nadat hij in 1863 was afgestudeerd aan de Koninklijke Academie in Delft, bij Rijkswaterstaat achtereenvolgens in Den Haag, Den Bosch, Den Haag, Middelburg, Veere, Vlissingen, Den Bosch, Utrecht, Gorinchem en Zutphen. Ontving in 1876 de Zilveren Watersnoodmedaille. Was sinds de oprichting in 1881 hoofdingenieur belast met de leiding van de Publieke Werken in Zeeland te Middelburg. Schreef het zeer uitvoerige standaardwerk De oeververdediging in Zeeland sedert 1860 (12 dln., 1884-1908). Ref.: M.P. de Bruin Waken en bewaren (1981), EZ, ING 1925 n39 p830-832.

Alle rechten voorbehouden