Bartel Hoogenboom

Waterschrijver

Enkhuizen

De haven van Enkhuizen in de jaren dertig (Batavialand, collectie K.A. Bazlen).

Alle rechten voorbehouden

Hoogenboom, Bartel (Renesse 29 sep. 1842 - Leiden 21 sep. 1924), ingenieur. Doorliep, na zijn studie aan de Koninklijke Academie te Delft, alle rangen bij de waterstaat t/m die van Inspecteur-Generaal van de Rijkswaterstaat. Werkte aan de aanleg en verbetering van vaarwegen zoals de Zuid-Willemsvaart, de haven van Hoorn en de toegang tot Enkhuizen. Schreef o.m. 'De uitgevoerde werken tot verbetering van het Krabbersgat bij Enkhuizen' (1883). Ref.: ING 1924 p762.

Alle rechten voorbehouden