Hubertus Petrus Henricus Jansen

Waterschrijver

Maritieme Geschiedenis der Nederlanden

Jansen, Hubertus Petrus Henricus (roepnaam: Huub; Amsterdam 4 juli 1928 – Leiden 9 juni 1985), historicus (mediëvist), hoogleraar. Studeerde van 1946-1952 geschiedenis aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1955. Was leraar geschiedenis, onder meer in het voortgezet onderwijs in Amstelveen. Werd in 1969 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit van Groningen en in 1972 ook in Leiden, waar hij sinds 1975 hoogleraar was in de geschiedenis van de middeleeuwen. Daarnaast was hij sinds 1981 voorzitter van de Historische Vereniging Holland. Zijn meest bekende publicaties zijn: Middeleeuwse geschiedenis der Nederlanden (1965) en Lexicon geschiedenis der Lage Landen (1983). Ook schreef hij belangrijke bijdragen aan: Maritieme geschiedenis der Nederlanden (4 dln.; 1976).

Alle rechten voorbehouden