Kornelis Jansma

Waterschrijver

K. Jansma en H.P. Linthorst Homan

In 1971 trad K. Jansma (midden) af als voorzitter van Genootschap Flevo. Hij werd opgevolgd door H.P. Linthorst Homan (rechts). Links O.S. Ebbens, de secretaris van het Genootschap (Batavialand, collectie H. Hutten).

Alle rechten voorbehouden

Jansma, Kornelis * (Amsterdam 25 mrt. 1891 - Amsterdam 21 mrt. 1972), jurist, biograaf. Studeerde rechten en promoveerde in 1913 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. Vestigde zich als advocaat en procureur in Amsterdam. Had grote belangstelling voor de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Was sinds 1918 secretaris van de Zuiderzeeraad en vele jaren voorzitter van het Genootschap Flevo. Over Cornelis Lely, met wie hij nauw heeft samengewerkt, schreef hij de zeer bekende biografie Lely, bedwinger der Zuiderzee (1948). Ook was hij initiatiefnemer voor oprichting van een standbeeld van Lely op de Afsluitdijk bij Den Oever. Ref.: PKN, WID5-6, WWN63, ZJI.

Noot van de redactie: het archief van Genootschap Flevo is te raadplegen bij Erfgoedpark Batavialand te Lelystad. De inventaris vindt u hieronder. 

Alle rechten voorbehouden