Jacob Carel Willem le Jeune

Waterschrijver

9c

Oude voorstelling van Nederland in Romeinse tijd uit 1643 van Arnoldus Buchelius. Afkomstig uit: Bernard Colenbrander (red.), Limes Atlas (Rotterdam 2005).

Jeune, Jacob Carel Willem le (Den Haag 30 aug. 1775 – Wageningen 2 aug. 1864), jurist, letterkundige. Studeerde rechten in Utrecht en promoveerde daar in 1802. Werkte van 1806 tot 1842 als commies, afwisselend bij het ministerie van Financiën en Binnenlandse Zaken. Schreef over letterkundige, biografische, sociografische en geografische onderwerpen, waaronder: Over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche tijdvak (met J.G. Ottema; 1846). Ref.: NBW3.

Alle rechten voorbehouden