Jacob Johan van Kerkwijk

Waterschrijver

Jacob_Johan_van_Kerkwijk

J.J. van Kerkwijk (oorspronkelijk: https://rkd.n; Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99386212).

Kerkwijk, Jacob Johan van (Ouddorp 19 dec. 1830 - Den Haag 21 mei 1901), ingenieur. Maakte zich, na in 1852 te zijn afgestudeerd aan de Koninklijke Academie in Delft, zeer verdienstelijk met de ontwikkeling van de telegrafie en staatsloterij. Was van 1863 tot aan zijn dood lid van de Tweede Kamer voor Zierikzee. Schreef: De doorbraak van den grooten Zuidhollandschen waard op den 18 November 1421 (1864). Ref.: NBW2, WBV.

Alle rechten voorbehouden