Johannes Keuning

Waterschrijver

Beneeden_rivier_de_Maas (1)

De monding van de Maas, ca. 1769. De Maasmond wordt gevoed door de Oude Maas (zuidoost) en de Nieuwe Maas (noordoost, op de kaart Merwe genoemd) (Door Izaak Tirion en Melchior Bolstra - Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2008007).

Keuning, Johannes (Usquert 4 aug. 1881 - Schiedam 7 juli 1957), historisch-geograaf, leraar. Was onderwijzer te Makkum, Exmorra, Cornwerd en Hollum, leraar aan de ambachtsschool te Groningen en vele jaren leraar aardrijkskunde in Schiedam. Publiceerde over de geschiedenis van de cartografie, atlassen en kaartenmakers en over regionale historische geografie w.o. De toestand van den Maasmond in de 16de en het begin der 17de eeuw (1918). Zie ook: F.C. Wieder. Ref.: TKNAG 1957 n4 p479-482, WID5-6.

Alle rechten voorbehouden