Johann Hermann Knoop

Waterschrijver

Knoop

Verschillende soorten peren, afgebeeld in het boek 'Pomologia' van J.H. Knoop (Public Domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2142536).

Knoop, Johann Hermann (Kassel 1706 – Amsterdam 1769), geleerde (autodidact). Was in Leeuwarden achttien jaar werkzaam als hovenier op Mariënburg, de buitenplaats van Prinses Maria Louise, weduwe van Johan Willem Friso. Kreeg bekendheid als promotor van de teelt en consumptie van aardappelen. Ontwikkelde zich als schrijver van leerboeken op het gebied van pomologie, tuinkunst, wiskunde, astronomie en geografie. We noemen: Tegenwoordige staat of historische beschrijving van Friesland (1763). Ref.: NBW3.

Alle rechten voorbehouden