Simon Kros

Waterschrijver

Katwijk

In Katwijk aan Zee mondt de Oude Rijn uit in zee. Het uitwateringskanaal is ruim twee eeuwen oud. Een systeem van twee sluizen – de Buitensluis aan Zee en de Binnensluis meer landinwaarts – garanderen de veiligheid van Katwijk en het achterland door een goede regulering van de waterstand in de rivier (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken).

Kros, Simon (1749 - dec. 1813), sluis- en molenbouwer. Leverde een belangrijk aandeel in de bouw van de uitwateringssluizen te Katwijk (1804-1807) waarover hij, met Frederik Willem Conrad sr. en Arie Jansz. Blanken, een rapport schreef. Ref.: NBW7.

Alle rechten voorbehouden