Leopold Johannes Antonius van der Kun

Waterschrijver

Leopold_Johannes_Antonius_van_der_Kun

L.J.A. van der Kun (foto afkomstig uit 'Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI', door H.W. Lintsen, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43237381).

Kun, Leopold Johannes Antonius van der (Utrecht 21 sep. 1801 - Den Haag 26 jan. 1864), ingenieur. Zeer veelzijdig man die, na zijn opleiding aan de artillerie- en genieschool in Delft, zeer vele functies bij de waterstaat bekleedde. Zo werkte hij aan het Noordhollands Kanaal, ontwierp de havens van Oostende en Brugge, droeg bij aan rivierverbetering, bevaarbaarmaking van de Maas en aanleg van spoorwegen en telegrafie. Gold in zijn tijd als een ingenieur van groot kaliber, bescheiden en kundig. Was in 1847 mede-oprichter van het KIVI en de eerste secretaris (1847-1851). Werd in 1857 benoemd tot hoofdinspecteur van de waterstaat. Van der Kun heeft weinig gepubliceerd; we noemen: Rapport van de Inspecteurs van den Waterstaat Ferrand en Van der Kun, nopens hetgeen tot verbetering der Nederlandsche rivieren zou kunnen bewerkstelligd worden (1854) en Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland (1855). Zie ook: D.J. Storm Buijsing. Ref.: GGK, JCBG, NBW2, WG, WND.

Alle rechten voorbehouden