Frederik Bernard Löhnis

Waterschrijver

Lohnis F B 1851 1 02784 (1)

F.B. Löhnis (via http://www.fledderkerspel.nl).

Löhnis, Frederik Bernard (Rotterdam 24 jan. 1851 - Baden-Baden 7 aug. 1927), ingenieur, landbouwkundige. Studeerde aan de Polytechnische School te Delft en aan het Landwirtschaftliche Institut te Halle. Werd als 25-jarige benoemd tot directeur van de Mij. van Weldadigheid te Frederiksoord. Was inspecteur van de landbouw, sinds 1906 curator van het KNMI, mede-oprichter, bestuurs- en redactielid van de Ned. Heidemij. Had een belangrijk aandeel in de plannen tot droogmaking van de Zuiderzee. Schreef o.m. De Zuiderzeepol­ders (1918) en Een belangrijk cultuurtechnisch werk: partiële bemaling van het water­schap Vollenhove (1921). Ref.: Eigen Haard 1916 p256, Hollandsche Revue 1908 p265, NP1925.

Alle rechten voorbehouden