Daniël de Looff

Waterschrijver

Valkenisse

Luchtfoto van de platen van Valkenisse met de restanten van het verdronken dorp Valkenisse in de Westerschelde (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs).

Alle rechten voorbehouden

Looff, Daniël de (roepnaam: Daan; Wissenkerke 12 juni 1924 – Vlissingen 28 juli 2012), waterbouwkundige. Trad in 1946 in dienst van Rijkswaterstaat en was als technisch ambtenaar werkzaam bij de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging in Den Haag, sinds 1978 als technisch hoofdambtenaar bij de Studiedienst Vlissingen van de Directie Zeeland. Publiceerde voornamelijk over de bodemligging en het onderhoudsbaggerwerk van de Westerschelde, waaronder: Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul (met Jacob van Malde; 1976).

Alle rechten voorbehouden