David Izaak Luteijn

Waterschrijver

382.Luteijn

Luteijn, David Izaak (Cadzand 24 juni 1915 - Heerenveen 20 dec. 1961; gecre­meerd te Dieren), landbouwkundig ingenieur. Was, na in 1939 te zijn afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, van 1945 tot aan zijn dood directeur van de N.V. Ontginningsmij. Land van Vollenhove te Steenwijk. Schreef daarover enige rapporten en artikelen w.o. ‘De inpoldering en ontginning van de uitgeveende gronden in het Waterschap Vollenhove’ (1942) en ‘De veenontginning in het Land van Vollenhove’ (1954). Was als lid van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel bij uitstek deskundig op het gebied van de planologie. Zie ook: J.T.P. Bijhouwer. Ref.: HM 2001 n3 p87, RHN p36.

Alle rechten voorbehouden