Jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt

Waterschrijver

JALycklamaANyeholt

Jhr. J.A. Lycklama à Nijeholt (afkomstig van Tresoar (Leeuwarden), Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47101331).

Lycklama à Nijeholt, Jhr. Jan Anne (Oldeboorn 3 dec. 1809 - Den Haag 19 apr. 1891), marine-officier, burgemeester, politicus. Was eerst marine-officier, vestigde zich daarna te Beetsterzwaag en wijdde zich aan de politiek. Was burgemeester van Opsterland en lid van Provinciale Staten. Specialiseerde zich in waterstaats- en landbouwzaken. Schreef o.m. Frieslands waterstaat en landbouw; beschouwingen over de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater in de provincie Friesland (1871). Ref.: EF, NBW9.

Alle rechten voorbehouden