Antonius Bernardus Marinkelle

Waterschrijver

Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck).

Marinkelle, Antonius Bernardus (Soerabaja 29 mei 1864 - Den Haag 13 juni 1926), ingenieur. Werkte, na in 1886 te zijn afgestudeerd aan de Polytechnische School te Delft, bij Rijkswaterstaat in Den Haag, Goes, Roermond en vervolgens van 1900 tot 1908 bij de Dienst der Groote Rivieren te Utrecht. Was van 1909 tot 1917 als vaarwegdeskundige betrokken bij de verbetering van de Waal, sinds 1911 als Hoofdingenieur-Directeur. Schreef enkele tijdschriftartikelen en het uitstekende jubileumboek De waterweg langs Rotterdam naar zee, 1866-1916 (met A.T. de Groot; 1916). Ref.: ING 1926 n32 p673.

Alle rechten voorbehouden