Zander Yske van der Meer

Waterschrijver

vandermeer_1

Zander Yske van der Meer (bron: https://overnatuurmonumentdebeer.inzichten.nl/stichting/van_der_meer.html).

Meer, Zander Yske van der (Nijeholtpade 14 mrt. 1904 - Arnhem 27 apr. 1978), ingenieur. Studeerde in 1928 af aan de Technische Hogeschool in Delft en promoveerde aldaar in 1939 op Het opkomen van den Waterstaat als taak van het landsbestuur in de Republiek der Vereenigde Provinciën (1939). Was in verschillende functies werkzaam bij Rijkswaterstaat, was van 1946 tot 1954 Directeur-Generaal van Wederopbouw en Volkshuisvesting en daarna voorzitter van de Rijksplanologische Commissie. Ref.: ING 1978 p458, WID5-6, WWN63.

Alle rechten voorbehouden