Albert Abraham Meijers

Waterschrijver

Noorderhavenpier

Noorderhavenpier van de haven van Scheveningen (https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat).

Meijers, Albert Abraham (Den Haag 29 juli 1876 - Den Haag 25 mei 1960), ingenieur. Was, na zijn afstuderen in 1897 aan de Polytechnische School te Delft, tot 1932 werkzaam in Nederlands-Indië en op Curaçao, overwegend belast met ontwerp en aanleg van havenwerken. Schreef diverse tijdschriftartikelen w.o. ‘De tweede binnenhaven te Scheveningen en de plannen ter verbinding van die haven met de binnenwateren’ (1930) en de biografie ‘Ter herdenking Jhr.ir. R.R.L. de Muralt’ (1936). Ref.: ING 1960 n47 pA622, WID5.

Alle rechten voorbehouden