Antonius Alexius Josephus Meijlink

Waterschrijver

A.J. Meijlink

A.J. Meijlink (https://www.parlement.com/id/vg09ll3d40zd/a_a_j_meijlink).

Alle rechten voorbehouden

Meijlink, Antonius Alexius Josephus (Amsterdam 4 okt. 1797 - Den Haag 11 dec. 1863), jurist. Studeerde in diverde takken van de wetenschap te Münster, Gent en Parijs en promoveerde te Leiden in de rechten. Was advocaat in Den Haag, lid van Provinciale Staten en Tweede Kamer. Schreef o.m. Geschiedenis van het Hoogheemraadschap en der lagere waterschapsbestu­ren in Delfland (1847-1850). Ref.: NBW2.

Alle rechten voorbehouden