Jan Mens

Waterschrijver

Jan Mens

Jan Mens krijgt een zilveren medaille van de stad Amsterdam voor het miljoenste exemplaar van zijn oeuvre uit handen van burgemeester Gijs van Hall, september 1962 (Door Joop van Bilsen / Anefo - CC0, ttps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67278618).

Mens, Jan (Amsterdam 18 sept. 1897 - Amsterdam 31 okt. 1967), romanschrijver. Begon als werkloos meubelmaker tijdens de vooroorlogse crisisjaren met het schrijven van romans over het Amsterdamse volksleven. Zeer populair was ook de roman Water­land (1943), over de geboortestreek van Jan Adriaensz. Leeghwater, die herdrukt werd onder de titel Goud onder golven (1957). Ref.: BJ68, BWN4, HLR, LML, LNA, LNL, PVL, WID6, WP7, WWN63.

Alle rechten voorbehouden