Jan Tjittes Piebenga

Waterschrijver

Foto_jan_piebenga

Jan Tjittes Piebenga (bron: https://fy.wikipedia.org/w/index.php?curid=98504).

Piebenga, Jan Tjittes (Franeker 4 apr. 1910 - Leeuwarden 3 dec. 1965; begraven te Idzega), onderwijzer, journalist, letterkundige. Was aanvankelijk onderwijzer, later journalist/hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Schreef gedichten, artikelen over kerkgeschiedenis en sociografisch werk w.o. De havens van de Waddenkust (1956) en De visserij op de Waddenzee (1964). Overleed aan de gevolgen van een aanrijding. Ref.: BJ66, EF, HLR, WID6, WP7, WWN63.

Alle rechten voorbehouden