Canon van Flevoland

Canon van Flevoland: Inleiding en totstandkoming

Flevoland is een bijzondere provincie die een eigen canon verdient. En via het Flevolandse erfgoed kun je ook kennis maken met het nationale erfgoed. De voormalige zeebodem en eilanden Urk en Schokland zorgen voor een belangrijk deel 'oud land' dat veel verder teruggaat dan de droogmaking van de Zuiderzee in de twintigste eeuw. In de polders kwamen sporen van de prehistorische Swifterbantcultuur aan de oppervlakte. Resten van middeleeuwse burchten werden teruggevonden. Honderden scheepswrakken zijn gevonden die erop wijzen dat de Zuiderzee al vanaf de late Middeleeuwen druk werd bevaren, maar ook een gevaarlijke binnenzee was. De Canon van Flevoland heeft zestien vensters chronologisch lopend van de oudste bewoningssporen tot en met het ontstaan van een veelkleurige samenleving.

Hoe is de Canon van Flevoland tot stand gekomen?

Richtinggevend bij de Flevolandse Canon was de vraag of de vensters in de Canon van Nederland vertaald konden worden naar Flevolandse vensters. Dit was het geval; de Hanze kon worden vertaald naar het verhaal van de Heren van Kuinre die zich in de veertiende eeuw toelegden op het kapen van handelsschepen (koggen), en bij Willem van Oranje kon worden verwezen naar de Slag op de Zuiderzee in 1573. Maar als er van alle vensters in de Canon van Nederland een regionale vertaling zou worden gegeven, dan zou daarmee niet het hele Flevolandse verhaal kunnen worden verteld. Daarom zijn voor de Flevolandse canon enkele nieuwe vensters gemaakt. Deze nieuwe vensters gunnen een blik in het verleden van Flevoland en laten gebeurtenissen en ontwikkelingen zien die vooral gaan over de wisseling van land-water-land in het Zuiderzee-/IJsselmeergebied en de wijze waarop de mensen in dit gebied met waterbeheersing en landinrichting zijn omgegaan. Zo zijn de Hunebedden vervangen door de Swifterbantcultuur en de Eerste Wereldoorlog door het plan van Cornelis Lely en de Zuiderzeevisserij. Op deze manier hebben we een canon met zestien vensters gemaakt die de rijkdom van de Flevolandse geschiedenis laat zien.