De Zuiderzee als verkeersplein, 1600-1800

Canon van Flevoland - zesde venster

13d

Bij de Gouden Eeuw (1600-1700) wordt veelal gedacht aan de ‘Verenigde Oostindische Compagnie’ (VOC). Vaak wordt vergeten dat de Zuiderzee in de zeventiende en achttiende eeuw een zeer belangrijk verkeersplein was. Zonder de scheepvaart op de Zuiderzee en het verdere netwerk van scheepvaartwegen had de voorspoed van de Gouden Eeuw waarschijnlijk niet tot stand kunnen komen. Het vervoer van goederen en mensen per schip van de oostwal naar westwal van de Zuiderzee en vice versa was aanzienlijk goedkoper dan transport over land. Het ging hier om het vervoer van turf, vlees, graan, boter en kaas. Ook staken jaarlijks vele duizenden Hannekemaaiers uit Duitsland de Zuiderzee over. De overtocht was vanwege de vele ondiepten en geulen niet ongevaarlijk. Als een schip uit koers raakte, dan ontstond er al spoedig een levensbedreigende situatie. De honderden wrakken die in Flevoland zijn gevonden tonen dat aan.

Alle rechten voorbehouden