Dijken uitzetten vanaf een Urker kotter

Geert de Vries was ook betrokken bij de voorbereidingen voor Oostelijk Flevoland. De Urker kotters bewezen daarbij goede diensten. Hij vertelt:

Kotters in de haven van Urk.

Kotters in de haven van Urk. (foto J.U. Potuyt).

Alle rechten voorbehouden

Er werden dijken getekend en dan moesten wij het bekijken. Op sommige plekken moest er veertig meter uitgebaggerd worden en zand opgespoten met keileem. Op andere plekken was dat veel minder. Daar kwamen we pas achter toen we boorden en we gaven dat door en Zuiderzeewerken moest het dan uitzoeken. Het boren ging van die boten af. Nou zou het primitief wezen, maar toen was het ook al vrij professioneel. Wij waren de baas, wij zeiden waar die Urker schippers naar toe moesten.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Willy Heukers-ten Bosch met de heer Geert de Vries, 23 februari 2010.

Alle rechten voorbehouden