Tijdens het bridgen kun je niet roddelen

1 geïnteresseerde

Jan Lely, oudste zoon van Cornelis Lely, volgde in 1930 J.A. Ringers op als hoofd van de Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken. Hij vestigde zich met zijn gezin op Wieringen. Zijn dochter Jeane Pieters-Lely:

Het storten van keileem, Afsluitdijk, 1930

Het storten van keileem, Afsluitdijk, 1930 (Fotocollectie Batavialand; J.G. Aalfs).

Alle rechten voorbehouden

De familie Ringers was net vertrokken en daar waren wij voor in de plaats gekomen, [...]. Het enige wat ik mij van de familie Ringers kan herinneren is wat mijn moeder zei toen we net in Wieringen kwamen: "Jullie gaan niet zo Wierings praten als de kinderen van Ringers!"

Mijn moeder moest zich bezig houden met de vrouwen van de ingenieurs [van de MUZ]. Alleen draaide dat al snel op een geroddel uit en daar hield mijn moeder niet van, dus ze besloot om met de vrouwen te gaan bridgen, omdat je tijdens het bridgen niet kunt roddelen. Al kon ze zelf niet bridgen en had ze er een hekel aan, het was minder ergerlijk dan het geroddel.

Bron: R. van Loenen (red.), Zuiderzeewerken. Dl. III Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2005.

Alle rechten voorbehouden