Steenzetter op de Afsluitdijk

1 geïnteresseerde

Steenzetten is zwaar en specialistisch werk. Veel steenzetters kwamen uit Sliedrecht. Zo ook dhr. M. van Houwelingen, die van 1934 tot 1947 aan de Afsluitdijk werkte.

Steenzetters op de Afsluitdijk

Steenzetters op de Afsluitdijk (foto Batavialand, collectie ir. J.A. Beckering-Vinckers).

Alle rechten voorbehouden

De hoogte en het talud van het werk moesten strak zijn, ook de vleugels bij de brug en de spuisluizen moesten goed in elkaar zitten. Verder moest je een hoog aantal vierkante meters kunnen zetten. Als je geen steenzetter was, kwam je ook niet aan de bak. Er waren er wel bij die het probeerden, want ze hadden wel gehoord dat er goed in verdiend werd. Dan gingen ze er naar toe en zeiden "Ik ben ook steenzetter", en dan gingen ze aan het werk. Dat werd eerst nog wel eens door de vingers gezien, maar na een week kon je wel vertrekken. Het aantal vierkante meters dat is het steenzetwerk, niet alleen het vakwerk maar ook of je met de anderen mee kon komen, was belangrijk.

Bron: R. van Loenen (red.), Zuiderzeewerken. Dl. I Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 2005.

Alle rechten voorbehouden