Ploegenwerk in Dronten

Anne Adema vormde met andere landarbeiders in Dronten een ploeg:

Vierschaarploeg Potuyt - 9024925

Met een Ramsomes vierschaarploeg wordt flink geploegd in Oostelijk Flevoland, 1961 (foto J.U. Potuyt, collectie RIJP).

Alle rechten voorbehouden

Het was altijd hard werken. Wij stonden 's morgens om vier uur soms al in de bieten en op zaterdagavond om zeven uur nog. Met een man of zeven hadden we een losse ploeg opgericht. Er waren hier in het begin van die losse ploegen. Dan deed je eerst in het voorjaar de bieten en daarna ging je de aardappels doen. Daar kon je goed geld mee verdienen. Nog later gingen we in het vlas of in het stro en toen hebben we gezamenlijk een sorteermachine gekocht en daarmee gingen we aardappels sorteren bij de pachters. En als dat klaar was, dan gingen we zelfs van hier naar Harlingen om boten te laden. Als het maar geld opbracht.

Bron: Batavialand te Lelystad, Project Oral history, de eerste bewoners van de dorpen en steden in Flevoland, Interview met Anne Adema.

Alle rechten voorbehouden