Anne Adema

Anne Adema werkte als vrachtwagenchauffeur in Friesland. In 1957 trad hij als landarbeider in dienst van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Aanvankelijk werkte hij in de Noordoostpolder. Toen de activiteiten van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, zoals de Directie inmiddels heette, zich verplaatsten naar Oostelijk Flevoland, verhuisde Adema naar deze nieuwe polder.