Oral History Zeewolde

format logo Leader en NPL

Oral History Zeewolde is een meerjarig project van Landschapsbeheer Flevoland en Batavialand. Batavialand (Willy van der Most) verzorgt een cursus geschiedenis van Zeewolde/Zuidelijk Flevoland voor de vrijwilligers van Landschapsbeheer die de interviews afnemen en Batavialand (Remco van Diepen) plaatst de interviews op Flevolands geheugen.

Rudy Brummelman van Landschapsbeheer is nauw betrokken bij het project. Hij vertelt: ‘’Binnen Oral History Zeewolde komen de polderpioniers aan het woord. Hun verhalen geven beeld aan de ontstaansgeschiedenis van Zeewolde en Zuidelijk Flevoland. De pioniersgeest is nog steeds sterk aanwezig bij veel mensen uit de polder. Oftewel, de verhalen van vroeger zijn een belangrijke bron voor de huidige identiteit van Zeewolde.’’

Daarnaast dreigt het wonen op de zeebodem ‘normaal’ te worden. Het is de vraag of kinderen van deze tijd weten dat ze op een uniek stuk grond in de wereld wonen, leren en spelen. Nog steeds werken we dagelijks aan het drooghouden van onze gemeenschap, bijvoorbeeld door stuwen, gemalen en dijken. De unieke ontstaansgeschiedenis moet lokaal verankerd blijven. Een prachtig middel hiervoor is het optekenen van de verhalen van de bewoners van het eerste uur. Dit bevordert het behoud van cultuurhistorie.

Het werk van vele vrijwilligers die meewerken aan het project is van onschatbare waarde. Rudy is trots op hun volhardende inzet. Rudy: ‘’Het heeft zoveel meerwaarde de vrijwilligers uit de omgeving pioniers interviewen en hun verhalen optekenen. Op deze manier wordt ook een jongere generatie betrokken bij de verhalen en kunnen ze dit erfgoed zelf ook bewaren en doorgeven.’’

Cultuurhistorie is meer dan het opsommen van feiten en getallen. De verhalen maken de geschiedenis levend. De verhalen van de pioniers uit Zeewolde geven sfeer en het gevoel weer en maken de geschiedenis levend en menselijk.

Het publiekelijk toegankelijk maken van de bijzondere verhalen, gebeurt via Flevolands Geheugen. Wekelijks komen er nieuwe verhalen online. Daarnaast worden fragmenten gepubliceerd op sociale media.

Volg hiervoor o.a. @Batavialand, @WillyvanderMost en @RemcovanDiepen

En de kanalen:
Facebook en Instagram: @landschapsbeheerFlevoland

20180913_3197-pjb-web-rudy