Bezoekers zijn niet altijd even netjes

Toiletten schoonmaken met de hogedrukspuit

Roelof Duijff, geboren in Ens, kwam in 1982 als veldmedewerker in dienst van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Zijn takenpakket varieerde van het schoonhouden van publieke toiletten in de recreatiebossen die de RIJP beheerde tot en met het binnenhalen van oogsten. Roelof Duijf vertelt:

Koolzaad in Zuidelijk Flevoland

Oogsten van koolzaad in Zuidelijk Flevoland, 1973 (foto Nationaal Archief/Anefo).

Voorlanden is het buitendijkse gebied tussen het water en de dijk. Afhankelijk van waar je bent is het een hele brede tot vrij smalle strook grond. Dat was een gebied dat deels voor recreatie was ingericht, maar er was ook veel natuurontwikkeling in het gebied. Vanuit het Hulkesteinse Bos hadden we het beheer over het Nulderstrand en het Laakse Strand. Daar lag het met de zomerdag vol met mensen die daar recreëerden. En als medewerker in de terreinen mochten wij dan de vuilnis ruimen van de recreanten en we mochten de toiletten schoonhouden. Er waren ook toiletgebouwen; om de zoveel meter stonden er openbare toiletgebouwen en dan konden de mensen daar hun behoefte doen. Dat werd er niet altijd even schoon achtergelaten, dan namen we een hogedrukspuit mee en van buitenaf gingen we spuiten om het op die manier schoon te krijgen. Nou ja, ik had gesolliciteerd voor bos- en natuurbeheer en het stukje recreatiebeheer, dat had ik me toen niet helemaal gerealiseerd.

Voor de rest moesten wij in de zomerdag dan de oogst van de grootlandbouwbedrijven van de Rijksdienst binnenhalen. De Rijksdienst was volop bezig met ontginning en de grond geschikt maken voor de landbouw. Dat ging om het hele gebied tussen Zeewolde en Almere en tussen de Oostvaardersplassen en het Hulkensteinse Bos. Dat was nog een heel groot gebied, waar nog weinig agrarische bedrijven stonden en dat had de Rijksdienst in beheer. Die zou er koolzaad en granen verbouwen en als dat een jaar of 4 à 6 gestaan had dan werd de grond geschikt geacht om er een agrariër op te zetten, dan ging die in de verpachting en ging de Rijksdienst eraf.

Maar goed, in de zomer moesten ze mensen hebben die dat grootlandbouwbedrijf onderhielden, en vooral in de oogstperiode waren er extra mensen nodig.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, Interview van Anke van Zwoll met Roelof Duijff, 11 maart 2019.

Alle rechten voorbehouden

Media

Interview dhr. Duijf 4