Artikel

Colofon en disclaimer

Batavialand_logo_blauw_cmyk 02

Flevolands Geheugen is een productie van Batavialand in samenwerking met een heleboel particulieren die zich hebben laten interviewen door ons in het kader van vele historische onderzoeken. Daarnaast zijn er grote oral history projecten uitgevoerd samen met Landschapsbeheer Flevoland, de Flevomeer Bibliotheek Lelystad en Omroep Flevoland.

De website is tot stand gekomen met steun van de provincie Flevoland en de Mondriaan Stichting.

 

Webredactie

Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad

Websites: Batavialand.nl

E-mail: redactie@flevolandsgeheugen.nl
Telefoon: 0610910446
  

Ontwerp en uitvoering

Driebit
driebit.nl

 

Disclaimer

Zorgvuldigheid
Bij de samenstelling van de informatie op deze site wordt door de makers grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden voorkomen en/of de inhoud kan onvolledig zijn ten gevolge van menselijke vergissingen of technische storingen. Nieuw Land kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele, consequente en speciale schade, of welke schades dan ook, voortkomend uit het gebruik van, of functioneren van deze website, of van iedere vorm van informatie, producten of diensten aangeboden door deze website. Batavialand niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

Sites van derden
Deze site heeft hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Batavialand heeft echter geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

 

Gebruik van de informatie
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Batavialand de aangeboden informatie te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact opgenomen worden met de redactie, redactie@flevolandsgeheugen.nl.

 

Regels voor het plaatsen van een reactie op deze website

 • Géén reclame of SPAM.
 • Reacties dienen te worden geplaatst in het Nederlands.
 • Plaats geen op de persoon gerichte beledigingen.
 • Gebruik geen schuttingtaal.
 • Plaats geen onnodig kwetsende of storende teksten tegenover anderen.
 • Plaats geen discussies over privézaken, roddels en andere berichten die niets met het betreffende onderwerp te maken hebben.
 • Wees respectvol ten opzichte van andermans meningen.
 • De reacties worden met regelmaat gecontroleerd, maar Flevolands Geheugen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties en kan niet instaan voor de juistheid, noch voor de volledigheid hiervan.
 • In de reacties worden opvattingen van de schrijvers van deze berichten weergegeven; deze ideeën komen niet per definitie overeen met de opvattingen van Flevolands Geheugen of andere gebruikers van de website.
 • Flevolands Geheugen heeft het recht om reacties die in strijd zijn met de regels zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
 • Flevolands Geheugen is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van de website.
Alle rechten voorbehouden