Willy van der Most

Redacteur Flevolands Geheugen - Hoofd Kennis en Collecties Batavialand

Willy van der Most, geb. 1961 te Zwolle, studeerde in Den Haag af als bibliothecaris-documentalist en in Nijmegen als wijsgerig/historisch pedagoog. Zij is sinds 1-1-1989 werkzaam in Flevoland, eerst als onderzoeker bij de Stichting Bevolkingsonderzoek Flevoland, daarna achtereenvolgens als bibliothecaris/onderzoekvoorbereider en vanaf 2001 als directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. Sinds 2005 is zij afdelingshoofd Kennis en Collecties van Nieuw Land Erfgoedcentrum, sinds 2017 van Batavialand.