Waterbeheer en polders

Dankzij de ontstaansgeschiedenis van Nederland zijn Nederlanders experts in waterbeheer en polders. Collectief waterbeheer speelt in Nederland al sinds de 11de eeuw een rol. Onze geschiedenis kent talloze verhalen over dijkenbouwers, windmolens, gemalen, sluizen en waterschappen. De angst voor enorme overstromingen door stormvloeden is in de vorige eeuw bezworen met de uitvoering van het Deltaplan. De uitdaging voor de 21ste eeuw is het beheersen van de hoeveelheden water waarmee we ten gevolge van de klimaatverandering te maken zullen krijgen. We hebben te maken met bodemdaling in kust- en deltagebieden, een stijgend zeewaterniveau en grote hoeveelheden regenwater waardoor rivieren zwellen en overstromingen dreigen.

Van de Nederlandse deskundigheid op het gebied van waterbeheer en polders wordt over de hele wereld gebruik gemaakt. Het Cornelis Lely Centrum, onderdeel van Batavialand, verzamelt hierover informatie die tot uiting komt in de collectie van het archief, de bibliotheek, informatie op de website en exposities in het museum. 

POLDERS IN DE WERELD

Nederland is beroemd om zijn polders. De totstandkoming van de polder Flevoland (1.000 km²), land teruggewonnen uit zee, is een verhaal dat wereldwijd bekend is en waarmee de provincie Flevoland veel bezoekers trekt. Er zijn echter ook polders in vele andere landen. Het gaat om bijna honderd landen, verspreid over alle continenten. Deze polders liggen in de regel langs de rivieren en in de kust en deltagebieden. Drie typen polders kunnen worden onderscheiden: 1) drooggemaakt laaggelegen land; 2) bedijkingen langs de kusten; 3) drooggemaakte meren.

Naast Nederland zijn Bangladesh, China, Duitsland, Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea  landen met veel polders. In onderstaande tabel zijn de landen met polders weergegeven. Ook is het totale oppervlak van de gebieden waar polders zijn aangetroffen vermeld.

 

Continent

Landen met polders

Totaal gebied in km²

     

Afrika

28

15.100

Amerika

17

10.700

Azië

21

624.000

Europa

34

54.600

Oceanië

2

134

     

Totaal

102

704.000

Klik hier voor de beschrijvingen polders per land

Binnen het Cornelis Lely Centrum wordt informatie verzameld over de polders in de wereld. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via poldersintheworld@batavialand.nl