Swifterbantcultuur, 5000-3400 v. Chr.

Canon van Flevoland - eerste venster

Swifterbantman

De zogenaamde hoofdman van Swifterbant.

Kort na het droogvallen van Oostelijk Flevoland in 1957 werden bij ontginningswerkzaamheden in de buurt van Swifterbant sporen van bewoning aangetroffen die ouder bleken te zijn dan de hunebedden in Drenthe (3000 v Chr.). Sporen van wat intussen de Swifterbantcultuur is gaan heten, zijn ook gevonden in de Noordoostpolder en Zuidelijk Flevoland en buiten Flevoland. De mensen van de Swifterbantcultuur werkten en woonden in een uitgestrekt deltagebied.

Bijzonder is dat in 2007 ook nog sporen zijn gevonden die duiden op 'de neolithische revolutie', dat is de overgang van jager-verzamelaar naar boer. De Swifterbantmensen maakten optimaal gebruik van de mogelijkheden die het landschap bood. Ze jaagden op wild, vingen vis, verzamelden wilde vruchten en zaden en deden op bescheiden schaal aan landbouw.

Alle rechten voorbehouden