Een baardmankruikje uit eigen kavel

Jan Leijten vond een baardmankruikje op zijn kavel. Maar alle archeologische vondsten waren rijkseigendom. Hij vertelt:

Baardmankruik

Archeoloog met baardmankruik, aangetroffen in een scheepswrak in de Noordoostpolder (foto T. Penders, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Ik heb een baardmankruik gevonden. Dat is zo’n kruikje en daar stond een man op, een kop met een baard. Dat was een baardmankruikje. Het staat in het museum op Schokland. Ik wou het liever niet teruggeven. Maar mijn zwager was bij me geweest. Die reed op een vrachtwagen hier in de polder, ook voor de Directie. En die had tegen die man van het museum Schokland verteld dat ik het had gevonden. En die kwam naar me toe en zei: "Het is rijkseigendom."

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview van Janny Haagsma met de heer J.J. Leijten, 25 september 2007.

Alle rechten voorbehouden