Schokland moest omgeploegd worden

Iedere vierkante meter van de polder moest worden benut voor de landbouw, ook de grond op Schokland. Piet de Zeeuw was er bij toen daar geploegd werd. Er kwam heel wat naar boven.

Boeren op de noordpunt van Schokland

Boeren op de noordpunt van Schokland (privécollectie familie Heukers)

Alle rechten voorbehouden

Ik kreeg in die tijd als ploegbaas de opdracht om de zuidpunt van Schokland in cultuur te brengen. Dus dat was allemaal grasland en het was er nat en drassig. Aan de westkant van het eiland lag een dijk en die werd afgegraven. Er zaten allemaal stenen in. En die werden gebruikt voor de onderbouw voor de boerderijen, voor verharding en voor de wegen. En de rest moest in cultuur gebracht worden. Want de mening van de heer Smeding was, dat was de directeur, dat elke vierkante meter benut moest worden.

Nou, ik kwam een zekere meneer [... ?] tegen, dat was een loonwerker uit Groningen, die had een rupstrekker en een ploeg, en die kreeg het toegezegd. En toen moest Schokland omgeploegd worden. Ik zal het nooit vergeten, Wat er toen allemaal boven kwam. Moet je toch voorstellen in de geest van de tijd, dat dat toen gebeurd is. Nou, daar moet ik nog vaak over nadenken. Dat gebeurde gewoonweg. Onvoorstelbaar. Alles moest toen economisch opbrengen.

Bron: Landschapsbeheer Flevoland, interview met de heer Piet de Zeeuw door Hillie de Jong, 9 februari 2011.

Alle rechten voorbehouden

Media