Sikke Smeding (1889-1967)

Sikke Smeding werd in 1889 geboren in Witmarsum. Hij doorliep de HBS in Leeuwarden en de Rijks Hoogere Land-, Tuin-, en Boschbouwschool te Wageningen, waar hij in 1914 afstudeerde.

Van 1935 tot 1954 was Smeding hoofd van de Directie van de Wieringermeer, de dienst die de IJsselmeerpolders moest inrichten en in cultuur brengen. Van januari 1938 tot 1941 was Smeding ook landdrost van het Openbaar Lichaam 'De Wieringermeer'. Van 1942 tot 1954 was Smeding landdrost van het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder.

Na zijn pensionering in 1954 vestigde Smeding zich in Lunteren, waar hij in 1967 overleed.

Zie ook het lemma Sikke Smeding in het Biografisch Woordenboek Waterschrijvers van J.D. van der Tuin.